Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta:

Teresa Valls Durán. Centro de Saúde Val Miñor, Nigrán. Pontevedra

Vicepresidenta:

Amparo Rodríguez Lombardía. Centro de Saúde Casa del Mar de A Coruña.

Secretaria:

Marta Carballal Mariño. Centro de Saúde Cerceda-Culleredo. A Coruña

Tesorera:

Josefina Pena Nieto. Centro de Saúde de Lousame. A Coruña

Vocales:

A Coruña: Pablo Martínez Abal. Centro de Saúde Culleredo

Ferrol: Ana Novo Rodríguez. Centro de Saúde Cedeira

Lugo: Consuelo Lobelle González. Centro de Saúde Vilalba.

Ourense: Mª Jesús González Pereira Centro de Saúde Boboras-O Carballino.

Pontevedra: María Cristina Sánchez García-Monge. Casa do Mar de Marín.

Santiago: Mercedes del Río Garma. Centro de Saúde Calo-Os Tilos. Santiago. 

Vigo: Ana Laura González Martínez. Centro  de Saúde López Mora.

Santiago de Compostela 5 de abril de 2014