Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta:

Amparo Rodríguez Lombardía. Centro de Saúde Casa del Mar de A Coruña

Vicepresidenta:

María Blanco Docanto. Centro de Saúde Bergondo-Guisamo. A Coruña 

Secretaria:

Marta Carballal Mariño. Centro de Saúde Cerceda-Culleredo. A Coruña

Tesorera:

Josefina Pena Nieto. Centro de Saúde Concepción Arenal. Santiago de Compostela 

Vocales:

A Coruña: Pablo Martínez Abad. Centro de Saúde Culleredo

Ferrol: Beatriz Suarez Traba.Centro de Saúde Ares-Mugardos

Lugo: Consuelo Lobelle González. Centro de Saúde Vilalba.

Ourense: Mª Jesús González Pereira Centro de Saúde Boboras-O Carballino.

Pontevedra: María Cristina Sánchez García-Monge. Casa do Mar de Marín.

Santiago: Mercedes del Río Garma. Centro de Saúde Calo-Os Tilos. Santiago. 

Vigo: Clara García Cendón. Centro  de Saúde de Tomiño

Vocal de ResidentesAlicia Herrera Goicoechea. Residente CHUAC

Santiago de Compostela 5 de abril de 2014