Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta:

Amparo Rodríguez Lombardía. Centro de Saúde Casa del Mar de A Coruña

Vicepresidenta:

María Blanco Docanto. Centro de Saúde Bergondo-Guisamo. A Coruña 

Secretaria:

Eva López Pico. Centro de Saúde de Curtis. A Coruña

Tesorera:

Josefina Pena Nieto. Centro de Saúde Concepción Arenal. Santiago de Compostela 

Vocales:

A Coruña: Pilar Vázquez Tuñas. Centro de Saúde de Betanzos. A Coruña

Ferrol: Beatriz Suárez Traba Centro de Salud de Ares

Lugo: Consuelo Lobelle González. Centro de Saúde Vilalba.

Ourense: Mª Jesús González Pereira Centro de Saúde Boboras-O Carballino.

Pontevedra: Natalia García Sánchez. Centro de Saúde de Poio. Pontevedra 

Santiago: Mercedes del Río Garma. Centro de Saúde Calo-Os Tilos. Santiago. 

Vigo: Clara García Cendón. Centro  de Saúde de Tomiño