vacunas

Nuevo Calendario Gallego de Vacunación Infantil: Enero 2017

9 Dic 2016

XIX Xornada Central de Formación en Vacinas

14 Jun 2016

Los documentos Política de Vacunación en España e Impacto en Salud y Situación y Objetivos frente a las Enfermedades Inmunoprevenibles incluídas en el Calendario Común de Vacunación Infantil presentados en la XIX Xornada Central de Formación en Vacinas, Santiago de Compostela, 11 de junio de 2016 (fuente: ACIS)

Cambio temporal en el Calendario Vacunal Infantil

15 Mayo 2015

A Consellería de Sanidade informa do cambio temporal no calendario vacinal infantil por problemas mundiais na comercialización polas compañías correspondentes, de produtos vacinais que conteñen antíxeno fronte a toseferina e que afectan ás vacinas PENTAVALENTE e dTpaDita información que consta no documento foi aportada polo Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade na reunión da Comisión de Sa